các loại tam thất

Tam thất bắc là một vị thuốc quý và được sử dụng lâu đời.Tam thất có hai loại tam thất nam và tam thất bắc.tam thất có rất nhiều tác dụng. Cách dùng tam thất – Dùng sống dưới dạng bột, dạng lát cắt ngậm, nhai, hoặc mài với nước uống – Dùng chín trong…

Continue Reading
✆: 0975.985.864